اخبار سایت
بزرگترین لذت در زندگی انجام کاریست که دیگران میگویند: تو نمیتوانی! - رومن پولانسکی
خانه / نرم افزارهاي كاربردي / Microsoft Office / Excel / آموزش تغییر ارتفاع سطر و عرض ستون در اکسل

آموزش تغییر ارتفاع سطر و عرض ستون در اکسل

درود بر شما دوستان عزیز. در این آموزش با مطالبی مربوط به تغییر ارتفاع سطر و عرض ستون در اکسل 2007 در خدمت شما هستم. تا پایان همراه من باشید با :

آموزش تغییر ارتفاع سطر و عرض ستون در اکسل

این آموزش شامل دو بخش میباشد:

1. تغییر ارتفاع سطرها در نرم افزار اکسل

2. تغییر عرض ستون ها در نرم افزار اکسل

در این دو بخش که تغییر عرض ستون ها و ارتفاع سطرها در اکسل نام دارد با سه روش و راههای دسترس آن آشنا خواهید شد. این سه روش عبارتند از :

 • تنظیم ارتفاع سطر و عرض ستون بصورت دستی
 • تنظیم ارتفاع سطر و عرض ستون بصورت عددی
 • تنظیم ارتفاع سطر و عرض ستون بصورت خودکار

در ادامه در مورد هر روش به همراه مثال های مربوط به آنها توضیحات بیشتری خواهیم داد.

1- تغییر ارتفاع سطرها در نرم افزار اکسل

 • روش دستی :

برای این کار کافیست به خط مرزی بین دو شماره سطر بروید،  در این حالت فلشی دو طرفه ظاهر میشود(1)، حال با کلیک و دراگ نمودن همزمان (پس از ظاهر شدن فلش دو طرفه)  آن را به سمت دلخواه بکشید. قابل به ذکر است برای نشان دادن ارتفاع جدید تا قبل از رها کردن ماوس از سوی شما، برنامه توسط خطی راهنما (2) در این کار به شما کمک خواهد کرد.

تغییر ارتفاع سطر و عرض ستون در اکسل-1

در بالای فلش دو طرفه کادری پدیدار میگردد (3) که در آن اطلاعاتی عددی را از ارتفاع (Height) نمایش میدهد. شما با کمک گرفتن از این اعداد میتوانید اندازه عددی ارتفاع سطر را تنظیم نمایید.

مثال : ارتفاع سطر سوم را بصورت دستی و به مقدار عددی 24 افزایش دهید

ابتدا به خط مرزی بین سطر سوم و چهارم میرویم و با ظاهر شدن فلش دو طرفه اقدام به کلیک بر روی این خط و دراگ کردن همزمان آن تغییرات جدید را در ارتفاع سلول که افزایش آن نیز میباشد اعمال خواهیم کرد. در اینجا با کمک گرفتن از خط راهنما و اعداد موجود در کادر اندازه جدید را روی عدد 24 تنظیم کرده و سپس با رها کردن کلید چپ ماوس ارتفاع جدید ثبت خواهد شد.

تغییر ارتفاع سطر و عرض ستون در اکسل-2

 • روش تنظیم ارتفاع عددی

برای این روش نیز دو راه وجود دارد :

راه اول : بر روی یکی از سلول های موجود در سطر مورد نظر که باید تغییر ارتفاع اعمال گردد، کلیک کنید. سپس به سر برگ Home و کادر گروه Cells بروید و بر روی گزینه Format کلیک کنید. حال از کادر باز شده گزینه Row Height را انتخاب کنید

تغییر ارتفاع سطر و عرض ستون در اکسل-3

در پنجره باز شده که به شکل زیر میباشد مقدار جدید عددی ارتفاع را وارد کرده و تایید نمایید

تغییر ارتفاع سطر و عرض ستون در اکسل-4

راه دوم : روی شماره سطری که باید ارتفاع آن تغییر کند کلیک راست کنید و از پنجره باز شده بر روی گزینه …Row Height کلیک کنید.

تغییر ارتفاع سطر و عرض ستون در اکسل-5

حال پنجره تغییر مقدار ارتفاع باز خواهد شد. مقدار ارتفاع جدید را وارد و تایید نمایید.

تغییر ارتفاع سطر و عرض ستون در اکسل-4

 • روش تنظیم ارتفاع خودکار

برای این کار نیز دو راه وجود دارد :

راه اول : اگر اندازه ارتفاع سلول (هایی)  در سطری برای نمایش داده ها و محتویات سلول کوچک بوده و شما قصد دارید طول سلول های آن سطر به اندازه داده یا محتوای موجود در آن سلول  شود تا داده ها نمایش پیدا کنند، ابتدا از سر برگ Home به کادر گروه  Cell رفته و بر روی گزینه  Format کلیک کنید و از کادر باز شده کشویی زیر مجموعه ها، گزینه Auto Fit Row Height را انتخاب کنید تا سطر انتخاب شده بصورت خودکار با بلند ترین ارتفاع محتوای سلولی تنظیم شود.

تغییر ارتفاع سطر و عرض ستون در اکسل-6

راه دوم :  فلش ماوس را به روی خط مرزی بین شماره سطری که باید ارتفاع آن تغییر کند و سطر بعد از آن برده و پس از ظاهر شدن فلش دو طرفه بر روی خط مرز دبل کلیک کنید. با این کار ارتفاع سطر مورد نظر با ارتفاع بلندترین محتوای وارد شده در آن سطر تنظیم خواهد شد. این روش را AutoFit نیز مینامند.

تغییر ارتفاع سطر و عرض ستون در اکسل-7

2- تغییر عرض ستون ها در نرم افزار اکسل

 • روش دستی :

برای تغییر مقدار عرض ستونها فلش ماوس را به روی خط مرزی بین دو شماره ستون ببرید. در این حالت فلشی دو طرفه ظاهر خواهد شد (1). سپس اقدام به کلیک و دراگ نمودن خط مرزی بین دو سلول کنید و با حرکت فلش دو طرفه به سمت دلخواه مقدار عرض ستون را تعیین کرده و با رها نمودن فلش ماوس مقدار عرض تعیین شده، تایید و ثبت خواهد شد. برای تعیین عرض جدید برنامه اکسل توسط خطی فرضی به شما کمک میکند (2) و همچنین  در کنار فلش دو طرفه کادری ظاهر میشود که مقدار عددی و پیکسلی عرض جدید را در آن مشاهده خواهید کرد (3).

تغییر ارتفاع سطر و عرض ستون در اکسل-8

مثال : عرض ستون B را به اندازه مقدار عددی 15 (پیکسلی125)  بزرگتر کنید.

برای این کار ابتدا به خط مرزی بین ستون B و C میرویم. با ظاهر شدن فلش دوطرفه اقدام به کلیک بر روی خط مرزی و دراگ کردن فلش به سمت چپ میکنیم. برای تعیین مقدار دلخواه از خط راهنما کمک گرفته و با مشاهده مقدار عددی نوشته شده در کادر ظاهر شده ستون را به مقدار عددی 15 (پیکسلی125) بزرگ کرده و سپس با رها کردن ماوس مقدار جدید تایید و ثبت خواهد شد.

تغییر ارتفاع سطر و عرض ستون در اکسل-9

 • روش تنظیم عرض عددی

برای این روش نیز دو راه وجود دارد :

راه اول : بر روی یکی از سلول های موجود در ستون مورد نظر که باید تغییر عرض اعمال گردد، کلیک کنید. سپس به سر برگ Home و کادر گروه Cells بروید و بر روی گزینه Format کلیک کنید. حال از کادر باز شده گزینه Column Width را انتخاب کنید.

تغییر ارتفاع سطر و عرض ستون در اکسل-10

در پنجره باز شده که به شکل زیر میباشد مقدار جدید و عددی عرض ستون  را وارد کرده و تایید نمایید

تغییر ارتفاع سطر و عرض ستون در اکسل-11

راه دوم : روی نام ستونی که باید عرض آن تغییر کند کلیک راست کنید و از پنجره باز شده بر روی گزینه …Column Width کلیک کنید.

تغییر ارتفاع سطر و عرض ستون در اکسل-12

حال پنجره تغییر مقدار عرض ستون ظاهر خواهد شد. مقدار عرض جدید ستون را وارد کرده و تایید نمایید.

تغییر ارتفاع سطر و عرض ستون در اکسل-11

 • روش تنظیم عرض خودکار

برای این روش نیز دو راه وجود دارد :

راه اول : اگر اندازه عرض  سلول (هایی) در ستون برای نمایش داده ها کوچک بوده و شما میخواهید عرض سلول به اندازه داده ها شود تا این داده ها و محتویات سلولی بطور کامل نمایش داده شوند، ابتدا از سر برگ Home به کادر گروه  Cell رفته و بر روی گزینه  Format کلیک کنید و از کادر باز شده کشویی زیر مجموعه ها، گزینه Auto Fit Column Width را انتخاب کنید تا ستون انتخاب شده بصورت خودکار با عریض ترین محتوا و داده تنظیم شود.

تغییر ارتفاع سطر و عرض ستون در اکسل-13

راه دوم : فلش ماوس را به روی خط مرزی بین شماره ستونی که قصد تغییر عرض آن را دارید و ستون بعدی آن برده و پس از ظاهر شدن فلش دو طرفه بر روی خط مرز دبل کلیک کنید. با این کار عرض ستون مورد نظر با عرض عریض ترین محتوای وارد شده در آن ستون تنظیم خواهد شد، این روش را AutoFit نیز مینامند.

تغییر ارتفاع سطر و عرض ستون در اکسل-14

امیدوارم از این آموزش که به بیان روش های تغییر ارتفاع سطر و عرض ستون ها پرداخته ایم نهایت استفاده را برده باشید. تا آموزش تکمیلی دیگر از نرم افزار کاربردی اکسل، بدرود.

درباره عليرضا مقدم

امیدوارم از آموزش هایی که اینجانب به عنوان یکی از آموزش دهندگان گروه آموزشی هنردیجیتال برای شما دوستان عزیز منتشر کرده ام بهره لازم را ببرید. با تشکر، علیرضا مقدم

۲۱ دیدگاه

 1. بسیار خلاصه و مفید بود .

 2. با سلام
  توضیحاتتون واقعا عالیه
  فوق العاده س
  کم نظیره
  سپاسگزارم

 3. سلام آقای مهندس می خواستم بدونم شما فرمول نویسی در اکسل هم یاد می دین؟

  • سلام. بله این کار هم انجام خواهد شد ولی بدلیل مشکلات کاری و محدودیت زمان و وسعت این بخش فعلا این امر مقدور نیست.

 4. خیلی متشکرم عالی بود

 5. ممنون از مطالب مفیدتون

 6. پست شما کار بنده رو راه انداخت.
  ممنون از راهنمایی تون

 7. با سلام و عرض تشکر از مطلب مفیدی که گذاشتید.استفاده از تنظیم خودکار عرض یا ارتفاع سلول برای سلولهای merge شده چگونه خواهد بود؟دستور تنظیم خودکار ارتفاع و عرض سلول برای این سلولها اجرا نمیشود.

 8. سلام ممنون از راهنمایی اتان… از سایت خوبتون بازدید کردم واقعا عالی بود… خدا قوت

 9. با سلام
  از ارائه مطالب بسیار مفیدتان سپاسگزارم . خیلی استفاده کردم دست مریزاد

 10. سلام.من یک مشکلی دارم.آیا میشه سطر و ستون ها را در ردیف های بعدی مثلا از شماره ۱۰ به بعد حذف کرد جوری که من میخوام از شماره ۱۰ به بعد فقط سطر ها باقی بمانند و ستون ها حذف شوند؟ لطفا میشه راه حلشو برام ایمیل کنید خیلی ممنون میشم اگر راهنمایی کنید.

 11. با درود
  اگر بخوام سایز سلول رو در ابعاد طولی ۴.۲ و عرض ۲.۲ میلیمتر تنظیم کنم باید چه عددی رو مقابل
  Row hiegh و Culomn with بنویسم . اصلن اندازه به متریک چه رابطه ای ریاضی با پیکسل داره. اگر نداره و فقط این دو عدد رو به میلیمتر بنویسم کافی هستش ؟
  ممنون میشم به من ایمیل بدید چون دسترسی به این سایت در اینده دور ممکن هست فراموش کنم نام سایت رو

 12. عالی بود ممنون از توضیحات مفیدتون

 13. ممنون. عالی بود

 14. خیلی ممنون بابت اطلاعات مفید و مختصرتون.

 15. عالی بود. کارم راه افتاد. متشکرم

 16. سلام
  دقیقا منم همین مشکل رو دارم:

  اگر بخوام سایز سلول رو در ابعاد طولی ۴.۲ و عرض ۲.۲ میلیمتر تنظیم کنم باید چه عددی رو مقابل
  Row hiegh و Culomn with بنویسم . اصلن اندازه به متریک چه رابطه ای ریاضی با پیکسل داره. اگر نداره و فقط این دو عدد رو به میلیمتر بنویسم کافی هستش ؟

 17. سلام خیلی مفید بود خدا خیرتون بده

 18. سلام ممنون بسیار مفید بود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*