اخبار سایت
تمام محبت خود را به یكباره برای دوستت ظاهر مكن؛ زیرا هر وقت اندك تغییری مشاهده كرد تو را دشمن می پندارد - سقراط
خانه / ارشیو برچسب : Undo کردن ایمیل در جیمیل

ارشیو برچسب : Undo کردن ایمیل در جیمیل